ღია და გამჭვირვალე მმართველობის მუდმივმოქმედი საპარლამენტო საბჭოსა და საბჭოსთან არსებული საკონსულტაციო ჯგუფის შეხვედრა

20479768_1507741055949666_2578013831387649745_n2017 წლის 2 აგვისტოს, თბილისში ღია და გამჭვირვალე მმართველობის მუდმივმოქმედი საპარლამენტო საბჭოსა და საბჭოსთან არსებული საკონსულტაციო ჯგუფის შეხვედრა გაიმართა. შეხვედრის მიზანი „საქართველოს საპარლამენტო ღიაობის 2017-2018 წლების სამოქმედო გეგმით“ განსაზღვრული ვალდებულებების შესრულებისთვის ახალი ვადების განსაზღვრა და დამტკიცება იყო.

ამასთან, „ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტმა“ (IDFI) წარმოადგინა „საჯარო ინფორმაციის პროაქტიულად გამოქვეყნების წესისა და საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით მოთხოვნის სტანდარტის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის ბრძანებაში შესატანი ცვლილებების პროექტი, რომელიც სამოქალაქო საზოგადოების და „გაეროს განვითარების პროგრამის“ (UNDP) წარმომადგენლებთან თანამშრომლობით იქნა შემუშავებული.

შეხვედრას ესწრებოდნენ საქართველოს პარლამენტის წარმომადგენლები:

– ირინა ფრუიძე – ღია და გამჭვირვალე მმართველობის მუდმივმოქმედი საპარლამენტო საბჭოს თავმჯდომარე;

– ეკა ბესელია – პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე; და

– კახაბერ კუჭავა, პარლამენტის გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების კომიტეტის თავმჯდომარე.

შეხვედრაში ასევე მონაწილეობდნენ სამოქალაქო საზოგადოების და საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლები:

– გაეროს განვითარების პროგრამა (UNDP);

– ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია (GYLA);

– GIZ საქართველო;

– ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი (IDFI); და

– საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო (TI).

საქართველოს საპარლამენტო ღიაობის 2017-2018 წლების სამოქმედო გეგმის შესრულების ვადების შეცვლა განპირობებულია „ღია მმართველობის პარტნიორობის“ (OGP) მოთხოვნით, რათა მოხდეს საპარლამენტო ღიაობიდან გამომდინარე ვალდებულებების საქართველოს ეროვნულ გეგმაში ასახვა და შემდგომ პარლამენტის მიერ საქართველოს მთავორბის მიერ OGP-ის ფარგლებში განხორციელებული საქმიანობის ზედამხედველობა.

ირინა ფრუიძის განცხადებით, პარლამენტის საქართველოს ღია მმართველობის ნაწილად აღიარების მიზნით, აუცილებელია საპარლამენტო ღიაობის სამოქმედო გეგმისა და ქვეყნის ეროვნული გეგმის გაერთიანება. მისი თქმით, იმის გამო, რომ საპარლამენტო ღიაობით განსაზღვრული ვალდებულებების შესრულების ვადები არ ემთხვევა ეროვნული გეგმით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულების ვადებს, აუცილებელია საპარლამენტო ღიაობის სამოქმედო გეგმის გაყოფა, რათა ვალდებულებების ნაწილი 2017 წელს, ხოლო ნაწილი 2018 წელს შესრულდეს.

ამასთან, შეხვედრაზე შეკრებილები შეთანხმდნენ, რომ 2018 წლის დასაწყისში მომზადდება საპარლამენტო ღიაობის 2018-2019 წლების სამოქმედო გეგმა, რომელშიც გაერთიანდება, როგორც 2017-2018 წლების სამოქმედო გეგმით განსაზღვრული, ისე ახალი ვალდებულებები, რომელთა შემუშავებაზე საბჭო და მისი საკონსულტაციო ჯგუფი ერთობლივად იმუშავებენ.

2018 წელს შემდეგი ვალდებულებების შესრულება იგეგმება:

– პეტიციის წარდგენის ელექტრონული სისტემის პლატფორმის შექმნა და ტესტირება, აგრეთვე პლატფორმის ამოქმედება;

– პარლამენტის ვებგვერდზე საკანონმდებლო ინიციატივაზე ელექტრონულად ხელმოწერის მექანიზმის შექმნა;

– კანონშემოქმედებით პროცესში საჯარო კონსულტაციების ჩატარების წესისა და ფორმების მიღება;

– საქართველოს პარლამენტის ვებგვერდზე მოქალაქეების მიერ დაფიქსირებულ კომენტარებზე უკუგების მექანიზმის პრაქტიკაში ამოქმედება;

– საქართველოს პარლამენტის მიერ შშმ პირებისთვის მომსახურების მიწოდების პილოტირება;

– შშმ პირებისთვის საქართველოს პარლამენტში ხელმისაწვდომი სერვისების შესახებ ცნობიერების ამაღლება;

– ღია მმართველობის პარტნიორობის შესახებ (OGP) ცნობიერების ამაღლება;

– „საზოგადოებრივი ორგანიზაციების განვითარების სახელმწიფო კონცეფციის“ განხილვა და დამტკიცება პარლამენტის მიერ;

– პარლამენტის ყოველწლიური სტატისტიკური ინფორმაციის მომზადება და პარლამენტის ვებგვერდზე გამოქვეყნება;

– კანონპრეოქტის პირველად ტექსტში განხილვის შედეგად შეტანილი ცვლილებების ხილვად ფორმატში ასახვა და ვებგვერდზე გამოქვეყნება;

– პარლამენტის თვითშეფასების ინსტრუმენტის შემუშავება და შესაბამისი ცვლილებების პარლამენტის რეგლამენტში შეტანა;

– პარლამენტის თვითშეფასების ინსტრუმენტის დანერგვა;

– 10 დეკემბრის ანგარიშების ელექტრონულად წარდგენისა და მონიტორინგის სისტემის კონცეფციის ტექნიკური დავალების შემუშავება და ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა პარლამენტის ვებგვერდზე;

– პარლამენტის არსებული კენჭისყრის შედეგების ვებპორტალის დახვეწა;

– პარლამენტის ვებგვერდის განახლებული სტრუქტურის შემუშავება;

– პარლამენტის ახალი ვებგვერდის მაკეტის შექმნა;

– პარლამენტის ვებგვერდის მართვის ერთიანი სისტემის შემუშავება.

ამ ვალდებულებების შესრულების ახალი ვადები იხილეთ ბმულზე.

IDFI-ის მიერ წარმოდგენილი პარლამენტის თავმჯდომარის ბრძანებაში შესატანი ცვლილებების პროექტი მიზნად ისახავს საპარლამენტო ღიაობის 2017-2018 წლების სამოქმედო გეგმით განსაზღვრული ორი ვალდებულების შესრულებას: ვალდებულება 2.1 („პარლამენტის ვებ-გვერდზე პროაქტიულად გამოსაქვეყნებელი საჯარო ინფორმაციის ნუსხის გაფართოება“) და ვალდებულება 2.4 („საქართველოს პარლამენტის მიერ ანგარიშის მოსმენისა და საქართველოს პარლამენტის მიერ ასარჩევი პირების საკომიტეტო მოსმენების თაობაზე ინფორმაციის ვებგვერდზე დროულად განთავსება, შესაბამისი კომიტეტის სხდომის ვიდეო ოქმის მომზადება და გამოქვეყნება“). შეხვედრაზე შეკრებილებმა განიხილეს ბრძანებაში შესატანი ცვლილების პროექტი და შეთანხმდნენ, რომ იგი საქართველოს პარლამენტის სამუშაო ჯგუფის ფარგლებში დაიხვეწება.
2017-2018 წლების სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულების მიზნით, ასევე შექმნილია საქართველოს პარლამენტის წევრებისგან და სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებისგან დაკომპლექტებული ღია მმართველობის პარტნიორობის სამუშაო ჯგუფები, რომლებიც დარგობრივად მუშაობენ სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულებისთვის საჭირო საკანონმდებლო ცვლილებების შემუშავებაზე. მაგალითისთვის, როგორც ირინა ფრუიძემ აღნიშნა, საქართველოს პარლამენტის ეთიკის კოდექსზე მომუშავე სამუშაო ჯგუფმა უკვე გამართა რამდენიმე შეხვედრა და ჩამოაყალიბა ეთიკის კოდექსის საბოლოო ვერსია, რომლის წარდგენა პარლამენტისთვის მიმდინარე წლის სექტემბერში იგეგმება.

შეხვედრაზე შეკრებილებმა ერთხმად დაუჭირეს მხარი მუდმივმოქმედ საპარლამენტო საბჭოსთან არსებულ საკონსულტაციო ჯგუფში საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატის გაერთიანებას. საქართველოს სახალხო დამცველის საპარლამენტო მდივნის, ეკატერინე ფოფხაძის განცხადებით, სახალხო დამცველის აპარატი აქტიურად ჩაერთვება სამოქმედო გეგმის განხორციელების მიზნით შექმნილი სამუშაო ჯგუფების საქმიანობაში და ხელს შეუწყობს საქართველოში საპარლამენტო ღიაობის და OGP-ის პრინციპების დამკვიდრებას.

ღია და გამჭვირვალე მმართველობის მუდმივმოქმედი საპარლამენტო საბჭოსა და საბჭოსთან არსებული საკონსულტაციო ჯგუფის შეხვედრა გაიმართა პროექტის „საპარლამენტო დემოკრატიის სისტემის გაძლიერება საქართველოში“ ფარგლებში. ინიციატივა დაფინანსებულია ევროკავშირის მიერ და ხორციელდება გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP) მიერ IDFI-ისთან თანამშრომლობით.

IDFI-ის აღმასრულებელი დირექტორი ღია მმართველობის პარტნიორობის (OGP) მმართველი კომიტეტის წევრად აირჩიეს

IDFI-ის აღმასრულებელი დირექტორი გიორგი კლდიაშვილი ღია მმართველობის პარტნიორობის (OGP) მმართველი კომიტეტის ახალ წევრად იქნა არჩეული, როგორც სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენელი. მმართველი კომიტეტი OGP-ის აღმასრულებელი და გადაწყვეტილების მიმღები ორგანოა, რომელიც ადგენს და იცავს პარტნიორობის ღირებულებებსა და ინტერესებს.

OGP-ის მმართველი კომიტეტი შედგება 22 წევრისგან, რომელთაგან 11 წარმოადგენს მთავრობებს და 11 – სამოქალაქო საზოგადოებას. წევრები ირჩევიან 3 წლის ვადით, მისი ერთხელ გაგრძელების შესაძლებლობით.

წევრობის კანდიდატად გიორგი კლდიაშვილი წარადგინა ნილს სკოტმა, გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP) წარმომადგენელი საქართველოში, ხოლო სარეკომენდაციო წერილები გააგზავნეს ვერონიკა კრეტუმ, მოლდოვის ღია მთავრობის ინსტიტუტის რეზიდენტი და OGP-ის მმართველი კომიტეტის წევრი 2013-2016 წლებში, და ტომ ბლანტონმა, ჯორჯ ვაშინგტონის უნივერსიტეტის ეროვნული უსაფრთხოების არქივის დირექტორი და OGP-ის მმართველი კომიტეტის წევრი 2011-2013 წლებში.

გიორგი კლდიაშვილის წარდგენის წერილში ნილს სკოტი ამბობს, რომ:

“IDFI-ის ძალისხმევამ ხელი შეუწყო საქართველოში OGP-ის გაძლიერებას, რაშიც უმნიშვნელოვანესი როლი მიუძღვის ბატონ გიორგი კლდიაშვილს.

გიორგი კლდიაშვილი OGP-ის ერთ-ერთი უდიდესი მხარდამჭერია არა მხოლოდ საქართველოში, არამედ ევროპის, აზიისა და წყნარი ოკეანის რეგიონებშიც. იგი გახლავთ საქართველოს ღია მმართველობის ფორუმის თანათავმჯდომარე, ღია პარლამენტის სამუშაო ჯგუფის თავმჯდომარე და ეროვნული ანტიკორუფციული საბჭოს წევრი. გიორგი არის სამოქალაქო საზოგადოების ერთ-ერთი წამყვანი აქტივისტი, რომელიც მხარს უჭერს გამჭვირვალობას, ანგარიშვალდებულებასა და მმართველობის რეფორმას.

მან გამოავლინა იშვიათი უნარი, ერთდროულად იყოს ჩართული საჯარო უწყებებთან თანამშრომლობის პროცესში და ეფექტური ზედამხედველობა გაუწიოს მათ მიერ ვალდებულებების შესრულებას. გიორგის გააჩნია უნარი, იყოს ღია მმართველობის პროცესის ლიდერი და, ამავე დროს, გააუმჯობესოს მისი ყოველდღიური შინაარსობრივი საკითხები.

მისი უნარებისა და გამოცდილების გათვალისწინებით, გიორგი კლდიაშვილი საუკეთესო კანდიდატია OGP-ის მმართველი კომიტეტის წევრობისთვის.“

 შემრჩევ კომიტეტს ჰქონდა ურთულესი ამოცანა, მთელი მსოფლიოდან 29 წარმატებული და მოტივირებული განმცხადებელი სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლიდან შეერჩია 10 კანდიდატი, ისე, რომ გამოცდილების, ექსპერტული ცოდნისა და მრავალფეროვნების გათვალისწინებით დაეცვა რეგიონული ბალანსი მმართველი კომიტეტის შემადგენლობაში.

შემრჩევი კომიტეტის წევრებმა – 2-მა თემაზე მომუშავე მოხალისემ, უნდრალ გომბოდორჯი (დემოკრატიული განათლების ცენტრის დირექტორი, მონღოლეთი), ლორა ნიუმანი (ინფორმაციაზე გლობალური ხელმისაწვდომობის პროგრამის დირექტორი, Carter Center, ამერიკა), მუკელანი დიმბა (OGP-ის მმართველი კომიტეტი), აიდან ეიაკუზე (OGP-ის მმართველი კომიტეტი) და პოლ მაასენი (OGP-ის სამოქალაქო საზოგადოების ჩართულობის დირექტორი)– თითოეული კანდიდატის საქმე ინდივიდუალურად შეაფასეს გამოყენებით: 1. ლიდერობის უნარი; 2. დაინტერესებულ მხარეებთან თანამშრომლობის შესაძლებლობა; 3. სამოქალაქო საზოგადოების ინტერესების გააზრებისა და წარმოჩენის უნარი.

კანდიდატების წარდგენის და შერჩევის პროცესი

პროცესის დასასრულს, OGP-ის მმართველ კომიტეტის წევრობაზე შეირჩა ორი პირი (გიორგი კლდიაშვილი და ტურ-ოდ ლხაგვაჯავი (მონღოლეთი)). მათგან ერთი წევრი – ტურ-ოდ ლხაგვაჯავი მუშაობას შეუდგება 2017 წლის ივნისში, ხოლო მეორე – გიორგი კლდიაშვილი კი ოქტომბერში.

„OGP-ის მმართველი კომიტეტის წევრობა ჩემთვის უდიდესი შესაძლებლობა და პასუხისმგებლობაა, განსაკუთრებით იმ პირობებში, როდესაც მმართველი კომიტეტის თავმჯდომარე ქვეყანა საქართველო ხდება. დიდი მადლობა მინდა გადავუხადო ყველა იმ ადამიანს, ვინც რეკომენდაცია მომცა, და დიდი იმედი მაქვს, ჩემი უნარებითა და გამოცდილებით შევძლებ, მნიშვნელოვანი წვლილი შევიტანო OGP-ის გაძლიერებაში გლობალურ, რეგიონულ და ეროვნულ დონეზე“, – განაცხადა გიორგი კლდიაშვილმა.

სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებმა ღია მმართველობა მექსიკის სამდივნო დატოვეს

DAmTKtAXsAAufpbმექსიკა ღია მმართველობის პარტნიორობის (OGP) ერთ-ერთი დამფუძნებელი ქვეყანაა. მექსიკის მთავრობამ და არასამთავრობო ორგანიზაციებმა ღია მმართველობის პარტნიორობის წინსვლის პროცესში განსაკუთრებული როლი შეასრულეს, წარმატებული საშინაო რეფორმების განხორციელებისა და რეგიონულ და საერთაშორისო დონეზე პარტნიორობის შესახებ ცნობიერების ამაღლების გზით. 2015 წელს მექსიკამ ღია მმართველობის პარტნიორობის გლობალურ სამიტსაც უმასპინძლა. მექსიკელი რეფორმატორები მრავალი მთავრობისთვის ინსპირაციისა და იდეების წყარო იყვნენ საზოგადოების წინაშე მდგარი მძიმე გამოწვევების ღია მმართველობის ფარგლებში განხორციელებული რეფორმების გზით დამარცხების პროცესში.

დღეს, OGP-ის წევრი ერთ-ერთი სამაგალითო ქვეყანა ყველაზე მძიმე გამოწვევის წინაშე დგას. მექსიკაში დაირღვა პარტნიორობის ერთ-ერთი ფუნდამენტური პრინციპი – თანამშრომლობა მთავრობასა და სამოქალაქო საზოგადოებას შორის. მექსიკის ხელისუფლებამ, მიუხედავად ქვეყანაში დანერგილი ღია მმართველობის მაღალი სტანდარტისა, ვერ უზრუნველყო შეენარჩუნებინა პროგრესი, რამაც საფრთხის წინაშე დააყენა, როგორც მექსიკაში მიმდინარე ღია მმართველობის პროცესები, ისე თითოეული ღია მმართველობაზე მომუშავე სახელმწიფო მსოფლიოში.

2017 წლის 24 მაისს მექსიკის ღია მმართველობის პლატფორმა სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებმა ოფიციალურად დატოვეს. ამის მიზეზი იყო ერთ-ერთი ორგანიზაციის, „Citizen Lab”-ის მიერ გამოქვეყნებული ანგარიში, რომელიც მექსიკაში მთავრობის მიერ ცნობილ მკვლევარებსა და ჯანმრთელობის უფლებადამცველებზე განხორციელებულ უკანონო მიყურადების შემაშფოთებელ ფაქტებზე მიუთითებდა. OGP-ის წევრმა არასამთავრობო ორგანიზაციებმა შეშფოთება გამოხატეს იმ ფაქტზე, რომ ჟურნალისტებზე, სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებსა და აქტივისტებზე უკანონო მიყურადება განგრძობადი პროცესი გახდა მექსიკაში.

ეს შემთხვევა 2017 წლის თებერვალში მოხდა. ამის შემდეგ, ღია მმართველობის სამდივნოს წევრმა არასამთავრობო ორგანიზაციებმა ამ ფაქტზე ეფექტური რეაგირება მოსთხოვეს აღმასრულებელ ხელისუფლებას, ინფორმაციის და მონაცემების დაცვის ინსტიტუტსა და OGP-ის სამდივნოს სხვა წევრებს. თუმცა, მექსიკის მთავრობას ამ მოთხოვნაზე კონკრეტული პასუხი მომავალი სამი თვის განმავლობაში არ გაუცია.

OGP-ის წევრმა არასამთავრობო ორგანიზაციებმა ერთხმად მიიღეს სამდივნოს დატოვების შესახებ გადაწყვეტილება და პარტნიორობისთვის გაგზავნილ წერილში მიუთითეს, რომ სამდივნოში აღარ არსებობს სანდო თანამშრომლობისა და დიალოგის პირობები იმისათვის, რომ გაგრძელდეს ამ ორგანიზაციათა მონაწილეობა ღია მმართველობის მექანიზმში და მექსიკის მე-3 სამოქმედო გეგმის განხორციელების პროცესში. უკანონო მიყურადების გარდა, რომელიც მექსიკის მთავრობამ უყურადღებოდ დატოვა, ორგანიზაციებმა განაცხადეს, რომ აღარ არსებობს სამოქმედო გეგმის წარმატებულად განხორციელების პოლიტიკური ნება, რადგან აღმასრულებელი ხელისუფლება ცდილობს შეამციროს ან მოდიფიკაცია გაუკეთოს იმ ვალდებულებებს, რომელიც ფართო კონსულტაციების პროცესის შედეგად შეთანხმდა.

მექსიკის ეს მაგალითი ნათელი დადასტურებაა იმისა, თუ როგორ შეიძლება ღია მმართველობისა და კორუფციასთან ბრძოლის საკითხში სამაგალითო ქვეყანა ხელისუფლების უმოქმედობის შედეგად დიდი საფრთხის წინაშე დადგეს. საჭიროა ამ გამოწვევის მოგვარების პროცესში OGP-ის წევრი ყველა ქვეყანა აქტიურად ჩაერთოს და ხელი შეუწყოს დემოკრატიული პროცესების შენარჩუნებას მექსიკაში, რათა საფრთხე არ შეექმნას ღია მმართველობის განხორციელების მდგრადობასა და ღირებულებას.

 
ღია მმართველობა მექსიკის სამდივნო – ღია მმართველობის პარტნიორობის სამმხრივი ტექნიკური სამდივნო, ხელმძღვანელობს ღია მმართველობის პროცესებს და იღებს მასთან დაკავშირებულ გადაწყვეტილებებს. სამდივნო სამი შტოსგან შედგება: აღმასრულებელი ხელისუფლება, ინფორმაციის ხელმისაწვდომობისა და მონაცემების დაცვის ეროვნული ინსტიტუტი და სამოქალაქო საზოგადოების ძირითადი ჯგუფი. არასამთავრობო ორგანიზაციებმა მექსიკის სამივე სამოქმედო გეგმის შემუშავების პროცესში მიიღეს მონაწილეობა.

OGP-ის განცხადება მექსიკაში განვითარებულ მოვლენებზე იხილეთ ბმულზე – https://www.opengovpartnership.org/stories/open-government-partnership-statement-on-domestic-ogp-developments-mexico

საქართველოს პარლამენტმა ღია პარლამენტის სამოქმედო გეგმა დაამტკიცა

parliament_of_georgia2017 წლის 16 მაისს, საქართველოს პარლამენტის ბიუროს სხდომაზე დამტკიცდა საქართველოს ღია პარლამენტის 2017-2018 წლების სამოქმედო გეგმა.

გეგმის მიზანია პარლამენტის საქმიანობის ანგარიშვალდებულების და გამჭვირვალობის გაზრდა და საკანონმდებლო პროცესებში მოსახლეობის მაქსიმალური ჩართულობის უზრუნველყოფა. სამოქმედო გეგმა ჯამში 25 ვალდებულებას მოიცავს, რომელთა განხორციელებას საქართველოს პარლამენტი 2017-2018 წლებში გეგმავს.

სამოქმედო გეგმის ვალდებულებები ერთობლივად შეიმუშავეს შემდეგი ორგანიზაციების წარმომადგენლებმა:
– საქართველოს პარლამენტი

– ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი (IDFI)

– საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია (GYILA)

– საერთაშორისო გამჭვირვალობა – საქართველო (TIG)

– გაეროს განვითარების პროგრამა (UNDP)

– ეროვნულ-დემოკრატიული ინსტიტუტი (NDI)

– სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტი (CSI)

– GIZ საქართველო

– ჯამპსტარტ საქართველო

– USAID დემოკრატიული მმართველობის ინიციატივა (GGI).

 
გეგმაში შესული ყველა ვალდებულება ღია მმართველობის ფუძემდებლური პრინციპებიდან გამომდინარეობს. ეს პრინციპებია: 1. მოქალაქეთა ჩართულობა, 2. ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა, 3. პარლამენტის ანგარიშვალდებულება და საქმიანობის გამჭვირვალობა, და 4. ტექნოლოგიები და ინოვაციები. ამასთან, სამოქმედო გეგმაში გაერთიანებული ყველა ვალდებულება გაეროს მდგრადი განვითარების მიზნებსაც (Sustainable Development Goals) პასუხობს.

ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტმ (IDFI) მოამზადა სპეციალური კვლევა, რომელშიც განხილულია ღია პარლამენტის სამოქმედო გეგმაში შესული ვალდებულებების კავშირი მდგრადი განვითარების მიზნებთან.

განსაკუთრებულ აღნიშვნას იმსახურებს სამოქმედო გეგმაში შესული შემდეგივალდებულებები:

ვალდებულება 1.1.პეტიციის წარდგენის ელექტრონული სისტემის დანერგვა – ეს მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს მოქალაქეთა ჩართულობას და საკანონმდებლო ხელისუფლებისადმი საზოგადოებრივი ნდობის გაზრდას. პარლამენტი ასევე გეგმავს პეტიციების განხილვის წესისა და ფორმატის დახვეწას საუკეთესო საერთაშორისო სტანდარტების გათვალისწინებით.

ვალდებულება 2.3.მაჟორიტარი დეპუტატების საქმიანობის შესახებ ინფორმაციის გამოქვეყნება პარლამენტის ვებგვერდზე – ვებგვერდ http://www.parliament.ge-ზე არ მოიპოვება სრული ინფორმაცია მაჟორიტარი დეპუტატების საქმიანობის შესახებ, მაგალითად, ბიუროს მისამართი მათ საარჩევნო ოლქში. ვალდებულების მიზანია ინფორმაციის გასაჯაროება, რათა ამომრჩეველს გაუადვილდეს დეპუტატებთან დაკავშირება და მათთან შეხვედრის ორგანიზება.

ვალდებულება 2.5. – პარლამენტის კომიტეტების მიერ სამოქმედო გეგმების მომზადება და გასაჯაროება – ამ ვალდებულების განხორციელების შედეგად, პარლამენტის კომიტეტებს დაევალებათ ერთი ან ორ წლიანი სამოქმედო გეგმების მომზადება და გასაჯაროება ყოველი წლის/საგაზაფხულო სესიის დასაწყისში. ეს ყველა დაინტერესებულ მხარეს მისცემს შესაძლებლობას, დროულად იყოს ინფორმირებული დაგეგმილი საკანონმდებლო პროცესების შესახებ.

ვალდებულება 4.2.საჯარო ინფორმაციის ანგარიშების (ე.წ. „10 დეკემბრის ანგარიშების“) მონიტორინგის სისტემის შემუშავება – პარლამენტი საჯარო დაწესებულებებიდან იღებს ყოველწლიურ ანგარიშებს ინფორმაციის თავისუფლების მდგომარეობის შესახებ, თუმცა კანონმდებლობა არ ადგენს ამ ანგარიშების განხილვის კონკრეტულ პროცედურას, რის გამოც ანგარიშების წარდგენას მხოლოდ ფორმალური ხასიათი აქვს. ვალდებულების ფარგლებში პარლამენტის რეგლამენტით განისაზღვრება საჯარო ინფორმაციის ანგარიშების განხილვის პროცედურა და რეაგირების ეფექტიანი მექანიზმები.

ვალდებულება 4.6. – მთავრობის მიერ ღია მმართველობის პარტნიორობის (OGP) ფარგლებში განხორციელებული საქმიანობის ზედამხედველობა – დღესდღეობით, საქართველოს პარლამენტი არ ზედამხედველობს საქართველოს მთავრობის საქმიანობას ღია მმართველობის პარტნიორობის ფარგლებში. ვალდებულება გულისხმობს პარლამენტის ზედამხედველობის ფუნქციის გაძლიერებას და ხელისუფლების სხვადასხვა შტოებს შორის კოორდინაციის გაუმჯობესებას OGP-ისთან დაკავშირებულ საკითხებში.

საქართველოს საპარლმანეტო ღიაობის 2017-2018 წლების სამოქმედო გეგმის შემუშავება და დამტკიცება ღია და გამჭვირვალე მმართველობის მუდმივმოქმედი საპარლამენტო საბჭოს და საბჭოსთან არსებული საკონსულტაციო ჯგუფის სამუშაო შეხვედრების და ხანგრძლივი მოლაპარაკებების შედეგია. გეგმის შემუშავების პროცესში ასევე გაიმართა საჯარო კონსულტაციები და გამოკითხვები. მაგალითისთვის, 2017 წლის 19 აპრილს, IDF-მ), სოციალურ ქსელ Fაცებოოკ-ის მეშვეობით, ღია პარლამენტის სამოქმედო გეგმასთან დაკავშირებით შემუშავებულ ახალ რეკომენდაციებზე გამოკითხვა ჩაატარა. გამოკითხვაში მონაწილე მოქალაქეებს შესაძლებლობა მიეცათ, მოენიშნათ მათთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხები ან/და კითხვარის ბოლოს დაეფიქსირებინათ მათი განსხვავებული მოსაზრება. გამოკითხვის შედეგების ნახვა ბმულზე გადასვლით არის შესაძლებელი.

საქართველოს ღია პარლამენტის 2017-2018 წლების სამოქმედო გეგმის შემუშავების სრული პროცესი (საჯარო კონსულტაციები, გამოკითხვები და სამუშაო შეხვედრები) მხარდაჭერილი იყო ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული და გაეროს განვითარების პროგრამის მიერ IDFI-ისთან თანამშრომლობით განხორციელებული პროექტით – „საპარლამენტო დემოკრატიის სისტემის გაძლიერება საქართველოში“.

2017-2018 წლების სამოქმედო გეგმის შემუშავების მიზნით სულ სამი სამუშაო შეხვედრა ჩატარდა:

2017 წლის 18 იანვარს ჩატარებული შეხვედრა;

2017 წლის 14 მარტს ჩატარებული შეხვედრა;

2017 წლის 2 მაისს ჩატარებული შეხვედრა.

შეხვედრებში აქტიურ მონაწილეობას იღებდნენ ღია და გამჭვირვალე მმართველობის მუდმივმოქმედი საპარლამენტო საბჭოს და საბჭოსთან არსებული საკონსულტაციო ჯგუფის წევრები.

2017-2018 წლების სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული ვალდებულებების განხორციელების მიზნით, უახლოეს მომავალში, საქართველოს პარლამენტის წევრებისგან და სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებისგან დაკომპლექტებული ღია მმართველობის პარტნიორობის სამუშაო ჯგუფების შექმნა იგეგმება.

საქართველოს საპარლამენტო ღიაობის 2017-2018 წლების სამოქმედო გეგმა ღია მმართველობის პარტნიორობის ფარგლებში შემუშავებული რიგით მეორე გეგმაა. საქართველოს ღია პარლამენტის პირველი სამოქმედო გეგმა 2015 წლის 17 ივლის დამტკიცდა და 18 ვალდებულებას აერთიანებდა.

ღია და გამჭვირვალე მმართველობის მუდმივმოქმედმა საპარლამენტო საბჭომ საქართველოს საპარლამენტო ღიაობის 2017-2018 წლების სამოქმედო გეგმა დაამტკიცა

_DXP7196

2017 წლის 2 მაისს, ღია და გამჭვირვალე მმართველობის მუდმივმოქმედი საპარლამენტო საბჭომ და მასთან არსებულმა საკონსულტაციო ჯგუფმა საქართველოს საპარლამენტო ღიაობის 2017-2018 წლების სამოქმედო გეგმა დაამტკიცეს. ამ პროცესს წინ უძღვოდა რამდენიმე საათიანი დისკუსია გეგმაში შემავალი ვალდებულებების შესახებ, რომელიც მომზადდა ევროკავშირისა (EU) და გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP) მხარდაჭერითა და IDFI-სთან თანამშრომლობით.

შეხვედრას ესწრებოდნენ საქართველოს პარლამენტის და სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლები, მათ შორის – ირინა ფრუიძე, ღია და გამჭვირვალე მმართველობის მუდმივმოქმედი საპარლამენტო საბჭოს თავმჯდომარე, ეკა ბესელია, პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე, და კახაბერ კუჭავა, პარლამენტის გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების კომიტეტის თავმჯდომარე.

საქართველოს საპარლამენტო ღიაობის 2017-2018 წლების სამოქმედო გეგმის მიზანია პარლამენტის საქმიანობის ანგარიშვალდებულების და გამჭვირვალობის გაზრდა და საკანონმდებლო პროცესებში მოსახლეობის მაქსიმალური ჩართულობის უზრუნველყოფა. გეგმაში შესული ყველა ვალდებულება ღია მმართველობის ფუძემდებლური პრინციპებიდან (მოქალაქეთა ჩართულობა, ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა, პარლამენტის ანგარიშვალდებულება, პარლამენტის საქმიანობის გამჭვირვალობა, ტექნოლოგიები და ინოვაცია) გამომდინარეობს და ჯამში 28 ვალდებულებას მოიცავს, რომელთა განხორციელებას საქართველოს პარლამენტი 2017-2018 წლებში გეგმავს.

სამოქმედო გეგმის ვალდებულებები შეიმუშავეს საქართველოს პარლამენტის, ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის (IDFI), საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის (GYILA), საერთაშორისო გამჭვირვალობა – საქართველოს (TIG), გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP), ეროვნულ-დემოკრატიული ინსტიტუტის (NDI), სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტის (CSI), GIZ საქართველოს, ჯამპსტარტ საქართველოს და USAID დემოკრატიული მმართველობის ინიციატივის (GGI) წარმომადგენლებმა.

გეგმაში შესული 25 ვალდებულება ღია მმართველობის პარტნიორობის (OGP) 5 გამოწვევას პასუხობს:

გამოწვევა 1 – მოქალაქეთა ჩართულობა:

1.1 პეტიციის წარდგენის ელექტრონული სისტემის დანერგვა;

1.2 კონსტიტუციის გადასინჯვის პროცესში მოქალაქეთა ჩართულობის უზრუნველყოფა;

1.3 საქართველოს პარლამენტისთვის საკანონმდებლო წინადადებისა და საკანონმდებლო ინიციატივის ელექტრონული სახით წარდგენის და მოქალაქეთა მხრიდან მხარდაჭერის მექანიზმების დანერგვა პარლამენტის ვებგვერდის მეშვეობით;  
1.4 კანონშემოქმედებით პროცესში საჯარო კონსულტაციის ჩატარების წესისა და ფორმების შემუშავება, კანონპროექტებზე კომენტარის (ელექტრონულად და/ან წერილობით) უკუკავშირის მექანიზმის დანერგვა;

1.5 სპეციალური საჭიროების მქონე პირებისთვის პარლამენტის შენობის ადაპტირება და პარლამენტის მიერ მოქალაქეებისთვის გაწეული სერვისების ხელმისაწვდომობა სპეციალური საჭიროების მქონე პირებისთვის;

1.6 ღია მმართველობის პარტნიორობის შესახებ საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება;

1.7 პარლამენტის შენობაში მოქალაქეთა შესვლის პროცედურების გამარტივება;

1.8 სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების განვითარების სახელმწიფო კონცეფციის შემუშავება.

გამოწვევა 2 – ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა:

2.1 პარლამენტის ვებგვერდზე პროაქტიულად გამოსაქვეყნებელი საჯარო ინფორმაციის ნუსხის გაფართოება;

2.2 კანონპროექტის განხილვისას, პირველად ტექსტში შეტანილი ცვლილებების ხილვად ფორმატში ასახვა და მათი დროული გამოქვეყნება პარლამენტის ვებგვერდზე;

2.3 მაჟორიტარი დეპუტატების საქმიანობის შესახებ ინფორმაციის გამოქვეყნება პარლამენტის ვებგვერდზე;

2.5 საქართველოს პარლამენტის მიერ ანგარიშვალდებული ორგანოების ანგარიშის მოსმენის თაობაზე ინფორმაციის ვებგვერდზე დროულად განთავსება, შესაბამისი კომიტეტის სხდომის ვიდეო-ოქმის მომზადება და გამოქვეყნება და საქართველოს პარლამენტის მიერ ასარჩევი პირების საკომიტეტო მოსმენის თაობაზე ვებგვერდზე ინფორმაციის გონივრულ ვადაში გამოქვეყნება, შესაბამისი კომიტეტის სხდომის ვიდეო-ოქმის მომზადება და გამოქვეყნება;

2.6 პარლამენტის კომიტეტების სამოქმედო გეგმების მომზადება და გასაჯაროება ყოველი წლის დასაწყისში.

გამოწვევა 3 – პარლამენტის ანგარიშვალდებულება:

3.1 საქართველოს პარლამენტის და სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების ყოველწლიური შეხვედრების ინსტიტუციონალიზაცია;

3.2 პარლამენტის საქმიანობის ყოველწლიური ანგარიშის შემუშავება და გამოქვეყნება;

3.3 საქართველოს პარლამენტის თვითშეფასების ინსტრუმენტის დანერგვა.

გამოწვევა 4 – პარლამენტის საქმიანობის გამჭვირვალობა:

4.1 საგამოძიებო და სხვა დროებითი კომისიების საქმიანობის გამჭვირვალობის გაზრდა;

4.2 საჯარო ინფორმაციის ანგარიშების (ე.წ. „10 დეკემბრის ანგარიშების“) მონიტორინგის სისტემის შემუშავება;

4.3 საქართველოს პარლამენტის წევრთა ეთიკის კოდექსის შემუშავება;

4.4 კანონპროექტის განმარტებითი ბარათის შინაარსობრივი მხარის გაუმჯობესება;

4.5 კომიტეტის სხდომის დღის წესრიგში ცვლილებების შეტანის დასაბუთების ვალდებულების განსაზღვრა;

4.6 საქართველოს მთავრობის ღია მმართველობის პარტნიორობის ფარგლებში განხორციელებული საქმიანობის ზედამხედველობა/მონიტორინგი.

გამოწვევა 5 – ტექნოლოგიები და ინოვაცია:

5.1 კენჭისყრის შედეგების მონაცემთა ბაზის სრულყოფა;

5.2 საჯარო ინფორმაციის მოდულის შექმნა და პარლამენტის საქმიანობასთან დაკავშირებით ინფორმაციაზე წვდომის გამარტივება (მათ შორის, დოკუმენტების ადვილად დასამუშავებელ ფორმატში განთავსება);

5.3 პარლამენტის ვებგვერდის რესტრუქტურიზაცია.

საქართველოს საპარლამენტო ღიაობის 2017-2018 წლების სამოქმედო გეგმა წარდგენის შემდგომ უნდა დაამტკიცოს საქართველოს პარლამენტის ბიურომ, რაც მიმდინარე წლის მაისში იგეგმება.

ღონისძიების ფოტოები იხილეთ აქ: http://bit.ly/2pJj08B

ღია მმართველობის პარტნიორობის წარმომადგენლების შეხვედრა ღია მმართველობა საქართველოს ყველა დაინტერესებულ მხარესთან

_DXP98222017 წლის 5 აპრილს, თბილისში გაიმართა ღია მმართველობის პარტნიორობის (OGP) სამდივნოს დირექტორის ჯო პაუელისა და სამოქალაქო საზოგადოების ჩართულობის დირექტორის პოლ მაასენის შეხვედრა ღია მმართველობა საქართველოს ყველა დაინტერესებულ მხარესთან.

შეხვედრამ შესაძლებლობა მისცა OGP-ის პროცესში ეროვნულ დონეზე ჩართულ ყველა დაინტერესებულ მხარეს – საქართველოს მთავრობას, პარლამენტს, თბილისის მერიას, არასამთავრობო და საერთაშორისო ორგანიზაციებს – ერთობლივად განეხილათ საქართველოს ხედვა, გეგმები და მოლოდინები 2017 წლის ოქტომბრიდან საქართველოს OGP-ის მმართველი კომიტეტის თავმჯდომარეობასთან დაკავშირებით.

ღონისძიება გახსნეს ალექსანდრე ბარამიძემ, საქართველოს იუსტიციის მინისტრის მოვალეობის შემსრულებელმა, და ირინა ფრუიძემ, ღია და გამჭვირვალე მმართველობის მუდმივმოქმედი საპარლამენტო საბჭოს თავმჯდომარემ.

“ეს არის უზარმაზარი მნიშვნელობის მოვლენა და პატივი ისეთი პატარა ქვეყნისთვის, როგორიც საქართველოა. ჩვენ ვაპირებთ, რომ უფრო აქტიურად ვიმუშაოთ და უფრო გავაუმჯობესოთ ჩვენი მონაცემები ღია მმართველობა პარტნიორობის იდეალების დამკვიდრებისთვის საქართველოში,“ – აღნიშნა ალექსანდრე ბარამიძემ.

ირინა ფრუიძის აზრით, „ვინაიდან საქართველო ხდება ღია მმართველობის პარტნიორობის თავმჯდომარე ქვეყანა, მნიშვნელოვნად იზრდება ჩვენი ქვეყნის და განსაკუთრებით საქართველოს პარლამენტის პასუხისმგებლობა. ჩვენ უკვე დავიწყეთ საპარლამენტო ღიაობის სამოქმედო გეგმაზე მუშაობა და შეგვიძლია გამოვყოთ, ჩვენი აზრით, ყველაზე მნიშვნელოვანი ვალდებულებები, სახელდობრ: ეთიკის კოდექსის შემუშავება; სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების კონცეფციის შემუშავება, რაზეც სპეციალური სამუშაო ჯგუფი იმუშავებს; განმარტებითი ბარათის შინაარსობრივი მხარის გაუმჯობესება; შშმ პირებისთვის პარლამენტის შენობის და საქართველოს პარლამენტის ვებგვერდის ადაპტირება.“

„ამასთან, ჩვენ აქტიურად ვმუშაობთ საზოგადოების ცნობიერების ამაღლებაზე ღია მმართველობის პარტნიორობასთან დაკავშირებით. ამ პროცესში, ვფიქრობ, გვჭირდება კარგი კოორდინაცია, როგორც საბჭოს წევრებს, ისე პარლამენტის ფრაქციებს შორის. გარდა ამისა, ვფიქრობთ, აუცილებელია, რომ ღია მმართველობის პრინციპების განსახორციელებლად, პარლამენტმა მთავრობასთან ითანამშრომლოს,“ – აღნიშნა ირინა ფრუიძემ.

მონაწილეებს ასევე სიტყვით მიმართეს ნინა ხატისკაცმა, თბილისის მერის მოადგილემ, და ნინო ლომჯარიამ, გენერალური აუდიტორის პირველმა მოადგილემ.

დისკუსიის მეორე ნაწილში, OGP-ის წარმომადგენლებმა ჯო პაუელმა და პოლ მაასენმა ისაუბრეს საქართველოს თავმჯდომარეობის წლის სტრატეგიულ პრიორიტეტებზე ეროვნულ, რეგიონულ და გლობალურ დონეზე. ასევე, გაიმართა მსჯელობა OGP-ის წინა თავმჯდომარე ქვეყნების კარგ პრაქტიკასა და სამოქალაქო საზოგადოების როლზე თავმჯდომარეობის წლის განმავლობაში.  _DXP0280

პრეზენტაციისას, ჯო პაუელმა განაცხადა, რომ „OGP-ის თავმჯდომარეობა არის დიდი შესაძლებლობა და პასუხისმგებლობა მთლიანად საქართველოსთვის და არა მარტო მისი მთავრობისთვის. საქართველო არის OGP-ის მე-8 თავმჯდომარე და პირველი არა დამფუძნებელი ქვეყანა, რომელსაც წილად ხვდა ეს დიდი პატივი. საქართველომ ეს სტატუსი სხვა ქვეყნებთან კონკურენტულ არჩევნებში გამარჯვებით დაიმსახურა.“

ჯო პაუელის თქმით, OGP-ის თავმჯდომარეობა მრავალ შესაძლებლობას გულისხმობს. „ეს არის 75 ქვეყნისგან შემდგარი ორგანიზაცია, შესაბამისად, საქართველოს ეძლევა პოლიტიკური შესაძლებლობა, სათავეში ჩაუდგეს მთავრობათა დიდ კოალიციას. საქართველოს ასევე შეუძლია, წარმოაჩინოს ის შედეგები, რასაც ქვეყანამ გასულ წლებში მიაღწია. და ბოლოს, საქართველო მოქცევა დიდი საერთაშორისო ყურადღების ცენტრში. საქართველომ OGP-ის ფარგლებში დიდ წარმატებას მიაღწია. შესაბამისად, ჩვენ გვჯერა, რომ ქვეყნას, როგორც OGP-ის ახალ თავჯდომარეს, ესმის თავისი პასუხისმგებლობა.“

დისკუსიის მოდერატორები იყვნენ ღია მმართველობა საქართველოს ფორუმის თანათავმჯდომარეები – ზურაბ სანიკიძე, საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტის ხელმძღვანელი და გიორგი კლდიაშვილი, ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის (IDFI) დირექტორი.

„ვფიქრობ, რომ ღია მმართველობის პარტნიორობის თავმჯდომარედ საქართველოს არჩევა არამარტო დიდ გამოწვევას, არამედ დიდ მიღწევასაც წარმოადგენს ჩვენი ქვეყნისთვის და მადლობა მინდა გადავუხადო დონორ ორგანიზაციებს, რომელთა ჩართულობით და თანამონაწილეობით, დარწმუნებული ვარ, რომ დიდ შედეგს მივაღწევთ,“ – გიორგი კლდიაშვილი.

საქართველო ღია მმართველობის პარტნიორობას (OGP) 2011 წელს შეუერთდა. მას შემდეგ, საქართველოს მთავრობამ, სამოქალაქო საზოგადოებასთან ერთად, არაერთი მნიშვნელოვანი ნაბიჯი გადადგა გამჭვირვალობის გაზრდის, მოქალაქეების გაძლიერებისა და კორუფციასთან ბრძოლის მიმართულებით.

2015 წლის აპრილში საქართველოს პარლამენტი შეუერთდა „ღია პარლამენტის დეკლარაციას“ და გააფორმა მემორანდუმი საერთაშორისო და არასამთავრობო ორგანიზაციებთან. ამ დოკუმენტებზე ხელის მოწერით საქართველო გახდა სამხრეთ კავკასიის პირველი ქვეყანა, რომელმაც პარლამენტში ღია მმართველობის პრინციპების პრაქტიკული დანერგვა დაიწყო.

2016 წლის მაისში, საქართველო, საფრანგეთთან ერთად, OGP-ის თანათავმჯდომარე გახდა. ამ კომპეტენციის ფარგლებში საქართველოს ევალება, გაუძღვეს OGP-ის მმართველ კომიტეტს, განავითაროს და დაიცვას პარტნიორობის ღირებულებები, ინტერესები და პრინციპები. კომიტეტი შედგება 22 წევრისგან (11 მთავრობა და 11 სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაცია).

_DXP01952017 წლის ოქტომბერში, საქართველო ღია მმართველობის პარტნიორობის (OGP) მმართველი კომიტეტის თავმჯდომარე გახდება.

შეხვედრა ჩატარდა ღია მმართველობა საქართველოს ფორუმის თანათავმჯდომარების – საქართველოს იუსტიციის სამინისტროსა და ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის (IDFI) ორგანიზებით, საქართველოს პარლამენტთან თანამშრომლობითა და ევროკავშირისა (EU) და გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP) მხარდაჭერით.

ღია და გამჭვირვალე მმართველობის მუდმივმოქმედი საპარლამენტო საბჭოს და საკონსულტაციო ჯგუფის შეხვედრა

DSCN94272017 წლის 14 მარტს, სასტუმრო „თბილისი მერიოტში“, IDFI-ის ორგანიზებით გაიმართა ღია და გამჭვირვალე მმართველობის მუდმივმოქმედი საპარლამენტო საბჭოს და საბჭოსთან არსებული საკონსულტაციო ჯგუფის შეხვედრა, რომლის მიზანიც იყო საქართველოს საპარლამენტო ღიაობის 2017-2018 წლების სამოქმედო გეგმის ვალდებულებებთან დაკავშირებით წარმოდგენილი რეკომენდაციების განხილვა.

შეხვედრას ესწრებოდნენ საპარლამენტო საბჭოს წევრი პარლამენტის წევრები, პარლმენტის აპარატის, სამოქალაქო საზოგადოებისა და საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლები.

შეხვედრა გაიმართა პროექტის „საპარლამენტო დემოკრატიის სისტემის გაძლიერება საქართველოში“ ფარგლებში. IDFI პროექტს ახორციელებს გაეროს განვითარების პროგრამის (UDNP) ფინანსური (ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროგრამის „საპარლამენტო დემოკრატიის სისტემის გაძლიერება საქართველოში“ ფარგლებში) მხარდაჭერით.

შეხვედრა გახსნეს საპარლამენტო საბჭოს თავმჯდომარემ ირინა ფრუიძემ, საქართველოში ევროკავშირის დელეგაციის წარმომადგენელმა სოფი ჰუე-გერიშმა და ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის (IDFI) დირექტორმა გიორგი კლდიაშვილმა.

სიტყვით გამოსვლისას სოფი ჰუე-გერიშმა აღნიშნა, რომ ევროკავშირი მიესალმება ღია მმართველობის პარტნიორობის ინიციატივის ფარგლებში საქართველოში მიერ საპარლამენტო ღიაობის დამკვიდრებას. მან ხაზი გაუსვა, რომ საქართველოს ღია მმართველობის პარტნიორობის თავმჯდომარედ არჩევა ჩვენი ქვეყნისთვის დიდ გამოწვევას წარმოადგენს. ქალბატონმა გერიშმა დაადასტურა, რომ ევროკავშირი მხარს უჭერს საქართველოს პარლამენტს და ღია და გამჭვირვალე მმართველობის მუდმივმოქმედ საპარლამენტო საბჭოს საქართველოში საპარლამენტო ღიაობის განვითარებაში.

14 მარტს ჩატარებულ შეხვედრაზე, საკონსულტაციო ჯგუფში შემავალმა ორგანიზაციებმა წარმოადგინეს საპარლამენტო ღიაობის სამოქმედო გეგმასთან დაკავშირებით მათ მიერ შემუშავებული რეკომენდაციები. საერთაშორისო გამჭვირვალობა  – საქართველომ წარმოადგინა შემდეგი რეკომენდაციები: პარლამენტის ვებგვერდზე პარლამენტის წევრების მიერ პლენარული და კომიტეტის სხდომების საპატიო მიზეზით გაცდენების შესახებ შესაბამისი მიზეზის მითითების ვალდებულების განსაზღვრა, სხდომების დასრულებიდან 1 სამუშაო დღეში საკომიტეტო განხილვების სტენოგრაფიული ჩანაწერების განთავსების ვალდებულება და სხვა. 

საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ წარმოადგინა პრეზენტაცია, რომელშიც 7 ვალდებულება იყო გაწერილი. ამ ვალდებულებების მიზანია პარლამენტის გამჭვირვალობის გაზრდა, მოქალაქეებისთვის მეტი ინფორმაციის მიწოდება და საზოგადოების ინფორმირებულობის გაზრდა.

ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტმა (IDFI) წარმოადგინა შემდეგი რეკომენდაციები: კანონპროექტების კომენტარებზე უკუკავშირის მექანიზმის შემუშავება, საჯარო ინფორმაციის (ე.წ. „10 დეკემბრის ანგარიშების“) მონიტორინგის სისტემის შემუშავება, პეტიციის ელექტრონული სისტემის დანერგვა და სხვა. IDFI-ის თავმჯდომარემ ლევან ავალიშვილმა ხაზი გაუსვა პარლამენტის ვებგვერდზე სტენოგრაფიული ჩანაწერების განთავსების აუცილებლობას და მაგალითისათვის IDFI-ის მიერ მომზადებულ კვლევაში განხილული კანადის პარლამენტის ვებგვერდი მოიყვანა.

კანონპროექტების კომენტარებზე უკუკავშირის მექანიზმთან დაკავშირებით შეხვედრაზე შეკრებილებმა აღნიშნეს, რომ სასურველია, მოქალაქეების მიერ კანონპროექტებზე დატოვებული კომენტარები დამუშავდეს პარლამენტის აპარატის მიერ და შემდეგ პარლამენტის წევრს მიეწოდოს. ამასთან, უკუკავშირის საუკეთესო მექანიზმის დასამკვიდრებლად სასურველია საერთაშორისო პრაქტიკის საუკეთესო მაგალითების გამოკვლევა.

საპარლამენტო საბჭოსა და საკონსულტაციო ჯგუფის შეხვედრაზე ასევე განიხილეს ისეთი საკითხები, როგორიცაა შშმ პირებისთვის პარლამენტის შენობის (თბილისი) პირობების გაუმჯობესება და ადაპტირება, და მათთვის პარლამენტის სერვისების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა. ამასთან დაკავშირებით, რუსუდან ტუშურმა, გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP) წარმომადგენელმა, საქართველოს საჯარო რეესტრის მაგალითი მოიყვანა, რომელიც უკვე მუშაობს შშმ პირებისთვის თავისი სერვისების ადაპტირებაზე. საჯარო რეესტრის ამ გამოცდილების გამოყენება მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს პარლამენტის მიერ ამ ვალდებულების განხორციელებას.

შეხვედრაზე მხარეები ასევე შეთანხმდნენ, რომ საპარლამენტო ღიაობის 2017-2018 წლების სამოქმედო გეგმაში გასაწერი ვალდებულებები და ვალდებულების ინდიკატორები საბჭოს და მასთან არსებული საკონსულტაციო ჯგუფის წევრებმა უნდა წარმოადგინონ არაუგვიანეს 2017 წლის 28 მარტისა.