ღია მმართველობის პარტნიორობის საძიებო სისტემა – OGP Explorer

ogpexplorerღია მმართველობის პარტნიორობამ შექმნა ვალდებულებების საძიებო ელექტრონული სისტემა, რომელიც სამოქალაქო საზოგადოების, მთავრობის, აკადემიური წრის წარმომადგენლებისთვის და ჟურნალისტებისთვის ამარტივებს წვდომას ღია მმართველობის პარტნიორობის (OGP) მიერ შეგროვებულ ვრცელ მონაცემებზე.

OGP საძიებო სისტემა არის პლატფორმა, რომელიც მომხმარებელს საშუალებას აძლევს ერთად მოუყაროს თავი როგორც უკვე შესრულებულ, ისე განხორციელების პროცესში მყოფ ყველა ვალდებულებას. ამჟამად, საიტზე უკვე 2000-ზე მეტი ვალდებულებაა დეტალურად განთავსებული. მათი ნაწილი IRM-ის (ღია მმართველობის პარტნიორობის დამოუკიდებელი შეფასების  მექანიზმი) მიერ არის შეფასებული.

აღნიშნული ელექტრონული სერვისი მდიდარია მონაცემთა ვიზუალიზაციის საშუალებების თვალსაზრისითაც. მონაცემების ნახვა შესაძლებელია გრაფიკული გამოსახულებებისა და ცხრილების მეშვეობით, რაც აადვილებს ქვეყნის მიერ OGP ვალდებულებების შესრულების შეფასებას, ძველი და ახალი ვალდებულებების გარჩევას, ქვეყნების და შემდგომ მათი დაჯგუფების მეთოდის შერჩევას.

მონაცემების გრაფიკული ხედით წარმოდგენისას, ინფორმაცია მეტად დინამიკური და ეფექტური ფორმითაა წარმოდგენილი. მაგალითად, მომხმარებელს შეუძლია გრაფები მნიშვნელობის ან შესრულების თარიღის მიხედვით დაალაგოს. ასევე, შესაძლებელია მონაცემების კონკრეტული ქვეყნის ან რეგიონის მიხედვით დალაგება.

ინფორმაციის ცხრილის სახით წარმოდგენისას კი, გაცილებით მარტივია ქვეყნების OGP საქმიანობაში ჩართულობის შეფასება, რადგან ცხრილში უკეთესად არის გამოხატული სამოქმედო გეგმები, სამთავრობო და სამოქალაქო სექტორის ურთიერთთანამშრომლობის შედეგები.

საძიებო სისტემის მეშვეობით მოძიებული ინფორმაციების გადმოწერა CSV (Comma-separated values) ფორმატშია შესაძლებელი, რაც საშუალებას აძლევს დაინტერესებულ პირებს გამოიყენონ მოძიებული ინფორმაცია საკუთარ მოხსენებებსა თუ კვლევებში.

OGP-ის საძიებო სისტემა შეგიძლიათ იხილოთ შემდეგ ელექტრონული ბმულზე: http://www.opengovpartnership.org/explorer/landing .

ღია მმართველობის პარტნიორობის მიხედვით, ეს არის პროექტის პირველი ეტაპი და მზად არიან კიდევ უფრო დახვეწონ საძიებო სისტემა ახალი ფუნქციებისა და ცვლილებების დამატებით.

კომენტარის დატოვება

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  შეცვლა )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  შეცვლა )

Connecting to %s