ტრენინგები აჭარის უმაღლესი საბჭოსთვის საქმიანობის ყოველწლიური ანგარიშების მომზადებაში

საქმიანობის ყოველწლიური ანგარიშების მომზადება და საჯაროდ წარდგენა, როგორც ანგარიშვალდებულების ერთ-ერთი ფორმა, აჭარის უმაღლესმა საბჭომ აჭარის უმაღლესი საბჭოს ღია მმართველობის 2020-2021 წლის სამოქმედო გეგმით აიღო როგორც ვალდებულება.

აღნიშნული ვალდებულების შესაბამისად, აჭარის უმაღლესი საბჭოს რეგლამენტში აისახა უმაღლესი საბჭოს, დეპუტატების და უმაღლესი საბჭოს ორგანოების მიერ ანგარიშის მომზადების და წარდგენის წესი და პერიოდულობა.

საქმიანობის ანგარიშის პერიოდულად, საჯაროდ, მოქალაქეთათვის წარდგენა მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტია ანგარიშვალდებულების გასაზრდელად და უზრუნველყოფს როგორც საჯარო მომსახურების, ისე მოქალაქეთა ჩართულობის გაუმჯობესებას უმაღლესი საბჭოს საქმიანობაში.

29-30-31 მარტს, უმაღლესი საბჭოს დეპუტატებმა, კომიტეტების აპარატის თანამშრომლებმა და ღია მმართველობის საბჭოსა და უმაღლესი საბჭოს აპარატის წევრებმა გაიარეს ტრენინგები, საქმიანობის ყოველწლიური ანგარიშების მომზადებაში. ტრენინგები მოიცავდა ანგარიშის მომზადების როგორც თეორიულ, ისე პრაქტიკულ ნაწილს. მონაწილეები გაეცნენ ანგარიშის შედგენის მიზანსა და ძირითად პრინციპებს, ანგარიშის შედგენის პროცესს, სტრუქტურას და ანგარიშის მომზადებისა და წარდგენის საერთაშორისო პრაქტიკას. 

 ტრენინგების სერიას უძღვებოდა დამოუკიდებელი კონსულტანტი, საჯარო მმართველობის დოქტორი, ლაშა გოგიძე.

ტრენინგები გაიმართა ევროკავშირისა (EU) და გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP) პროექტის – „საპარლამენტო დემოკრატიის კონსოლიდაცია საქართველოში“ ფარგლებში. პროექტი მჭიდროდ თანამშრომლობს ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტთან (IDFI), საქართველოს პარლამენტსა და აჭარის უმაღლეს საბჭოში ღია მმართველობის პრინციპების დანერგვის ხელშეწყობის მიზნით

კომენტარის დატოვება

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  შეცვლა )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  შეცვლა )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  შეცვლა )

Connecting to %s