აჭარის უმაღლესი საბჭოს ღია მმართველობის საბჭომ 2022-2024 წლების სამოქმედო გეგმა დაამტკიცა

30 ივლისს, აჭარის უმაღლესი საბჭოს ღია მმართველობის საბჭომ დაამტკიცა მომდევნო, 2022-2024 წლების სამოქმედო გეგმა, რომელიც შემუშავდა საკონსულტაციო ჯგუფის წევრებთან აქტიური თანამშრომლობის შედეგად.

საკონსულტაციო ჯგუფის, უმაღლესი საბჭოს წევრებისა და აპარატის მიერ, ასევე, კონკურსში გამარჯვებული იდეების ჩათვლით, სამოქმედო გეგმისთვის წარდგენილი იყო 36 ინიციატივა. განხილვის შედეგად შეირჩა 26 ინიციატივა, რომლებიც ღია მმართველობის სამოქმედო გეგმაში 8 ვალდებულების ფორმით ჩამოყალიბდა.

აღსანიშნავია, რომ სამუშაო ჯგუფმა გაიზიარა ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის (IDFI) მიერ წარმოდგენილი 4 ინიციატივა – თემატური მოკვლევა ღია მმართველობის საკითხებზე; მოქალაქის მიერ კითხვის ან იდეის ინიციირება საზედამხედველო მექანიზმისთვის – „უმაღლესი საბჭოს წევრის კითხვა“; მოქალაქის მიერ კითხვის გაგზავნა საზედამხედველო მექანიზმისთვის – „მინისტრის საათი“; საინფორმაციო კამპანიის დაგეგმვა მოქალაქეთა ჩართულობის მექანიზმების შესახებ ცნობიერების ასამაღლებლად. 

სამოქმედო გეგმის განხორციელება მიზნად ისახავს უმაღლესი საბჭოს საკანონმდებლო და საზედამხედველო საქმიანობაში საზოგადოების მონაწილეობის გაზრდას, მოქალაქეთა ჩართულობის მექანიზმების შესახებ ცნობიერების ამაღლებას და უმაღლესი საბჭოს საქმიანობის გამჭვირვალობის ზრდას. აღნიშნული მიზნების მისაღწევად ღია მმართველობის 2022-2024 წლების სამოქმედო გეგმაში წარმოდგენილი ვალდებულებები დაყოფილია 3 ძირითად მიმართულებად – საზოგადოების მონაწილეობის გაზრდა საკანონმდებლო საქმიანობაში; საზოგადოების მონაწილეობის გაზრდა საზედამხედველო საქმიანობაში; ცნობიერების ამაღლება და გამჭვირვალობა.

საკანონმდებლო და საზედამხედველო საქმიანობაში საზოგადოების მონაწილეობის გასაზრდელად დაინერგება სხვადასხვა ონლაინ მექანიზმი, მათ შორის, კანონპროექტებზე ხმის მიცემა და კანონპროექტების საჯაროდ განხილვა, მოქალაქის მიერ „მინისტრის საათისთვის“ კითხვის გაგზავნის მოდული, „უმაღლესი საბჭოს წევრის კითხვისთვის“ იდეის ან შეკითხვის გაზიარების ველი. ცნობიერების ამაღლების მიზნით დაიგეგმება საინფორმაციო კამპანიები. აჭარის უმაღლესი საბჭო, სამოქმედო გეგმის ფარგლებში, ასევე, გეგმავს ორგანიზება გაუწიოს ღია მმართველობის რეგიონულ საკანონმდებლო ორგანოთა საერთაშორისო ქსელის შექმნას და გამართოს აღნიშნული ქსელის პირველი კონფერენცია.

აჭარის უმაღლესი საბჭოს ღია მმართველობის 2022-2024 წლების სამოქმედო გეგმა შემუშავდა ევროკავშირისა (EU) და გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP) პროექტის „საპარლამენტო დემოკრატიის კონსოლიდაცია საქართველოში“ ფარგლებში. პროექტი მჭიდროდ თანამშრომლობს ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტთან (IDFI), საქართველოს პარლამენტსა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლეს საბჭოში ღია მმართველობის პრინციპების დანერგვის ხელშეწყობის მიზნით.

კომენტარის დატოვება

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  შეცვლა )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  შეცვლა )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  შეცვლა )

Connecting to %s