თვითშეფასების ანგარიშები და დამოუკიდებელი ანგარიშგების მექანიზმი

special_report

ღია მმართველობის პარტნიორობის წევრ ქვეყანათა ნაწილმა წარადგინა თვითშეფასების ანგარიშები ინიციატივაში მონაწილეობასა და შესაბამისი სამოქმედო გეგმის შესრულების შესახებ. ოცდათორმეტმა ქვეყანამ უკვე გამოაქვეყნა ანგარიში,  მათი უმეტესობა არის ინგლისურ ენაზე და ზოგი, კერძოდ კი კოლუმბიის, დომენიკის რესპუბლიკის, საბერძნეთის, გვატემალის, ინდონეზიის, ისრაელისა და პარაგვაის ანგარიშები ხელმისაწვდომია ამ ქვეყნების სახელმწიფო ენაზეც.

თვითშეფასების ანგარიშები OGP-ს მონაწილე ქვეყნების მიერ თორმეტთვიანი იმპლემენტაციის ციკლის ბოლოს ყოველწლიურად ქვეყნდება. ისინი აფასებენ მთავრობების  ძალისხევასა და  წარმატებებს ღია მმართველობის ფარგლებში აღებული ვალდებულებებისა და სამოქმედო გეგმების შესრულებასთან მიმართებაში. OGP-ს რვა დამაარსებელი ქვეყნისათვის ანგარიშების წარდგენის საბოლოო ვადა 2013 წლის 31 მარტი იყო. თუმცა ქვეყნების უმეტესობა,  მათ შორის  საქართველო, ინიციატივას შეუერთდა უფრო მოგვიანებით, კერძოდ 2012 წლის აპრილში, ამიტომაც მათთვის საბოლოო ვადა ანგარიშის წარდგენისთვის განსაზღვრული იყო 2013 წლის 30 სექტემბერი. აღნიშნული ქვეყნებიდან მხოლოდ ნაწილმა წარადგინა თვითშეფასების ანგარიში თუმცა  საქართველოს არ წარუდგენია ანგარიში.

Continue reading

სამოქმედო გეგმის შესრულება და ახალი პრიორიტეტები OGP-საქართველოსთვის

სანდრო როჩიკაშვილი, IDFI-ის ანალიტიკოსი

header_logo

1 ოქტომბერს, „ღია მმართველობის პარტნიორობის“ ფარგლებში 2014-2015 წლების განახლებული პრიორიტეტების განსაზღვრით მიზნით, კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლის უწყებათაშორისი საკოორდინაციო საბჭოს ინიცირებითა და ,,ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის“ ორგანიზებით გაიმართა შეხვედრა USAID-ის “დემოკრატიული მმართველობა საქართველოში” (G-3) პროგამის ფარგლებში.  შეხვედრის დროს განხილულ იქნა 2012 – 2013 წლების სამოქმედო გეგმის შესრულება და გაანალიზდა ნაკლოვანებები, ასევე, 2014-2015 წლების სამომავლო  ხედვის ჩამოყალიბების მიზნით, წარმოდგენილ იქნა არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ შეთავაზებული რეკომენდაციები.

შვიდი სხვადასხვა საჯარო დაწესებულების წარმომადგენლებმა გააკეთეს პრეზენტაციები მათი დაწესებულებების მიერ „პარტნიორობის ღია მმართველობისთვის“ სამოქმედო გეგმის ფარგლებში მიღწეული შედეგების შესახებ. ეს დაწესებულებებია: კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო, მონაცემთა გაცვლის სააგენტო, საჯარო სამსახურის ბიურო, შინაგან საქმეთა სამინისტრო, იუსტიციის სახლი, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო და სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო. Continue reading