2012-2013

ანგარიში შემუშავებულია იუსტიციის სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტის/ანტიკორუფციული საბჭოს სამდივნოს მიერ პასუხისმგებელი უწყებების მიერ მოწოდებული ინფორმაციისა და მრგვალი მაგიდების ფარგლებში სამოქალაქო საზოგადოების ჩართულობით გამართული განხილვების საფუძველზე.

ანგარიში აფასებს საქართველოს 2012-2013 წლების სამოქმედო გეგმის იმპლემენტაციის პროგრესს შეფასების შემდეგი მეთოდოლოგიით:

ა. სრულად შესრულდა
ბ. უმეტესად შესრულდა
გ. ნაწილობრივ შესრულდა
დ. განხორციელების პროცესშია
ე. არ შესრულდა

ანგარიშის თანახმად, 12 ნაკისრი ვალდებულებიდან 3 სრულად შესრულდა, 4 – უმეტესად, 4 – ნაწილობრივ, ერთი ვალდებულება კი განხორციელების პროცესშია.

საქარველოს პირველი 2012-2013 წლების სამოქმედო გეგმა 11 პასუხისმგებელი უწყების მიერ შესასრულებელი 12 სხვადასხვა ვალდებულებით ეხმიანება ღია მმართველობის შემდეგ ოთხ გამოწვევას:
  1. საჯარო მომსახურების გაუმჯობესება
  2. საზოგადოებრივი ჩართულობის გაზრდა
  3. საჯარო რესურსების უკეთესი მართვა
  4. უსაფრთხო გარემოს შექმნა

კომენტარის დატოვება

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  შეცვლა )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  შეცვლა )

Connecting to %s