2012-2013

ანგარიში შემუშავებულია იუსტიციის სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტის/ანტიკორუფციული საბჭოს სამდივნოს მიერ პასუხისმგებელი უწყებების მიერ მოწოდებული ინფორმაციისა და მრგვალი მაგიდების ფარგლებში სამოქალაქო საზოგადოების ჩართულობით გამართული განხილვების საფუძველზე.

ანგარიში აფასებს საქართველოს 2012-2013 წლების სამოქმედო გეგმის იმპლემენტაციის პროგრესს შეფასების შემდეგი მეთოდოლოგიით:

ა. სრულად შესრულდა
ბ. უმეტესად შესრულდა
გ. ნაწილობრივ შესრულდა
დ. განხორციელების პროცესშია
ე. არ შესრულდა

ანგარიშის თანახმად, 12 ნაკისრი ვალდებულებიდან 3 სრულად შესრულდა, 4 – უმეტესად, 4 – ნაწილობრივ, ერთი ვალდებულება კი განხორციელების პროცესშია.

საქარველოს პირველი 2012-2013 წლების სამოქმედო გეგმა 11 პასუხისმგებელი უწყების მიერ შესასრულებელი 12 სხვადასხვა ვალდებულებით ეხმიანება ღია მმართველობის შემდეგ ოთხ გამოწვევას:
  1. საჯარო მომსახურების გაუმჯობესება
  2. საზოგადოებრივი ჩართულობის გაზრდა
  3. საჯარო რესურსების უკეთესი მართვა
  4. უსაფრთხო გარემოს შექმნა
Advertisements

კომენტარის დატოვება

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  შეცვლა )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  შეცვლა )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  შეცვლა )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  შეცვლა )

Connecting to %s